30 | AUG.

STUDIENKA

Rudavský dvor, rozlúčka s letom, 17:00

31 | AUG.

PRIEVALY

Pivný festival 18 :00 - 20 : 30

7 | SEP.

KOSTOLIŠTE

Kiripolský guláš 16:00